Ex barjerai ir keitikliai

Ex barjėrai naudojami tam kad galėtume užtikrinti saugią grandinę sprogioje zonoje. Analoginiai Ex barjėrų paskirtis yra analoginių signalų perdavimas iš sprogios zonos į saugią ir signalų perdavimas iš saugios zonos į sprogią.


Daugiau

Ex barjerų diskretiniam signalui paskirtis yra diskretinių signalų perdavimas iš sprogios zonos į saugią. Tai gali būti relinio arba NAMUR jutiklio signalo perdavimas iš sprogios zonos į saugią


Daugiau

Ex solenoido valdymo barjėras yra skirtas komponentų, tokių kaip solenoidinis vožtuvas ar pan. maitinimui sprogioje zonoje.


Daugiau

Ex temperatūros keitikliai yra skirti temperatūros jutilių, esančių Ex zonoje RTD, pt 100, Pt1000, termoporų K, S, L, B, J, XA ir kitų signalų keitimui į 4-20mA


Daugiau

Ex maitinimo šaltiniai yra skiti Ex matavimo prietaisų bei barjėrų maitinimui, maitinimo tiekimui į Ex zoną


Daugiau

Interautomatika © 2019